top of page
Hajtov-kép-3.jpg

Nikolaj Hajtov

Bulgária

premier: június 24.

A brezei varázsló

Ford.: Szondi György

Felolvassa:

Polgár Csaba

 

rendező: Dyssou Bona e.h.

Nikolaj Hajtov (1919 – 2002) író, dramaturg, publicista Rodopében született. 1954-tól jelentek meg írásai különböző újságokban és folyóiratokban. 1959-től a Bolgár Írók Szövetségének tagja, később Ügyvezető Tanácsának tagja és titkára volt. Диви разкази (Szilaj elbeszélések) című novelláskötete 1967-ben látott napvilágot. Művei magyarul csak folyóiratokban és antológiákban olvashatók.

 

A brezei varázsló

in: Vigília, 1991/7

Nikolaj Hajtov író híres ciklusa, a Szilaj elbeszélések az ősi rítusokat, múltbéli titkokat őrző Rodope hegységben született, amely a bolgár mohamedánok élettere – sokan közülük csodás képességek birtokában vannak. A brezei varázsló  e prózasorozat egyik gyöngyszeme. Érzelmi monológ, vallomás: a varázserejéről híres hodzsa lemond hodzsaságáról, mert egy őt megigéző lányon nem fog a mágiája. A mű erejét az archaikus tájnyelv is adja.

 

A hodzsának – mohamedán pap, hitoktató, tanító – nagy tekintélye van a mohamedán közösség körében. De mi készteti föladni hivatását? Vajon a hit vagy az erkölcs erősebb?

Plamen Pejkov, a Bolgár Kulturális Intézet igazgatója

bottom of page